مالیات حقوق

مالیات حقوق

کلیه افرادی که که به هر شکلی مشغول به کار هستند و حقوق دریافت می کنند و بیمه تامین اجتماعی برای آنها لحاظ میشود باید بخشی از حقوق دریافتی خود را به عنوان مالیات حقوق به وزرات اقتصاد و دارایی پرداخت نمایند . میزان مالیات حقوق در هر سال متفاوت بوده و طبق بخشنامه هایی به کلیه کارفرماها و بنگاههای اقتصادی ارسال میشود و کارفرما موظف است مالیات تعلق گرفته به حقوق و مزایای کارکنان خود را کسر کرده و به حساب مشخص شده وزرات امور اقتصادی و دارایی واریز نماید .

این قانون شامل کلیه مشاغل و افرادی که بیمه برای آنها رد میشود و روند دریافتی مشخصی از یک کارگاه یا شخص را دارند ، می گردد. نحوه محاسبه مالیات بر درآمد و فاکتور هایی که شامل مالیات میشوند به صورت ذیل است

درآمد حقوق

درامدی که به طور نقد یا غیر نقد شخص حقیقی در ازای تسلیم نیروی کار خود اعم از حقیقی یا حقوقی جهت اشتغال در ایران دریافت می کند مشمول قانون مالیات برحقوق می شود.

تبصره- درامد حقوقی که فرد در مدت ماموریت خارج از کشور بدست می اورد نیز مشمول مالیات بر درامد حقوق است.

اشخاص مشمول مالیات بر درآمد حقوق

مطابق بندهای (۴) و (۵) ماده ۱ ق.م.م، اشخاص حقوقی ذیل مشمول مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی می باشند:

درامد مشمول مالیات

درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر مربوط به شغل پس از کسر معافیت های مقرر در قانون.

حقوق و مزاياى غيرمستمر

اضافه‌کار، فوق‌العاده مأموريت، هزينه سفر، پاداش، بازخريد مرخصى، بهره‌ورى پرداختى بابت هزينه درمان و معالجه کارکنان، پرداختى‌هاى بابت لباس کار، عيدى و پاداش آخر سال

حقوق و مزاياى مستمر غيرنقدى

حقوق و مزاياى مستمر نقدى

حقوق ثابت، مزاياى مستمر شغلى، مدد معاشف، نوبت کاری، کشيک، محل خدمت،شرايط محيط کار،اشتغال مأمورين در خارج کشور، محروميت از تسهيلات زندگى، مزاياى ارزى، فوق‌العاده‌هاى (بدى آب و هوا، تضمين صاحب‌جمعان، کسر صندوق)، حق (جذب، مقام، اولاد، مسکن، اياب و ذهاب)

تقویم مزایای غیر نقدی به نقدی

نرخ و معافیت های مالیاتی درآمد حقوق

سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۴/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۷، مبلغ دویست و هفتاد و شش میلیون ریال (۲۷۶۰۰۰۰۰۰) در سال تعیین گردیده است و نرخ مالیات بر کل درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایا، فوق العاده و کارانه و غیره مازاد بر مبلغ مذکور:

میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (۵۷) و (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم مبلغ دویست و شانزده میلیون ریال (۲۱۶۰۰۰۰۰۰) تعیین می‌گردد.


شرکت های کوچک معمولا از تیم مالی و حسابداری برخوردار نیستند، لذا ممکن در تهیه لیست بیمه و حقوق و محاسبات مربوط به پرسنل دچار مشکل شوند. همچنین شکایات کارکنان و مشکلات حقوقی در مورد اشتباهات مالی کارفرمایان را به دردسر می اندازد. شرکت های بزرگ نیز بعضا به دلیل حجم کار زیاد مالیات بر حقوق افراد را کم و زیاد حساب کرده که طی زمان مدارک کشف شده از این اشتباهات برای سازمان مشکل ساز شده.

فینتو سیستم حسابداری آنلاین، ابری و تحت وب برای کسب و کارهای کوچک و متوسط است. بدون نیاز به نصب و نگهداری، با کمترین هزینه و با راحت ترین رابط کاربری، امور مالی کسب و کارتان را در هر مکان و هر زمان و با هر دستگاهی مدیریت کنید.

`