حقوق و دستمزد

حقوق و دستمزد هزینه ای است که برای جبران کار و فعالیت کارکنان هرموسسه یا بنگاه اقتصادی پرداخت می شود.

در حقیقت هزینه حقوق و دستمزد از آن جهت که نشان دهنده سهم نیروی کار در تولید محصولات یا ارائه خدمات است, به عنوان یکی از عوامل بهاء تمام شده باید اندازه گیری و کنترل شود و بطور پیوسته مورد تجزیه و تحلیل عوامل مالی شرکت ها قرار می گیرد.

فینتو

حقوق و دستمزد برای هر کارمند شامل مزایا و کسوراتی میشود که از معمول ترین مزایا می توان به حق مسکن، حق اولاد، حق بن و ...اشاره کرد و کسورات شامل مالیات، بیمه حقوق ,مساعده، وام و... می شود.

شاید پرداخت حقوق و دستمزد بسیار آسان و به‌صورت یک داد و ستد دو طرف به نظر آید. اما محاسبه دقیق حقوق پرداختی به نیروی کار امری بسیار سخت و پیچیده است. زیرا شما باید پرسنل را در مورد کسوراتی که از حقوق شان کسر خواهد شد راضی کنید و همچنین علاوه بر حقوق پایه باید پرداختهای اضافه، پرداخت های انگیزشی و مزایا را نیز در نظر بگیرید. گاهی نیز پاداش هایی برای کارکنان در نظر گرفته می شود که با هدف کسب موفقیت در مسیر تعیین شده کاری می باشد.

سند حقوق یکی از اسناد هزینه ای است. بخش عمده این سند مربوط به بدهکار کردن هزینه های پرسنلی می شود و در طرف بستانکار ثبت جاری کارکنان سازمان بیمه و مالیات را خواهیم داشت.

هزینه حقوق و دستمزد کارکنان نیازمند محاسبات دقیقی است که با توجه به تعداد افراد و روزها و ساعات کاری می تواند بسیار وقت گیر و گیج کننده باشد.

امروزه بسیاری از مدیران مالی برای این محاسبات از نرم افزارهای حسابداری استفاده می کنند.

از انجایی که هزینه حقوق و دستمزد بخش قابل توجهی از هزینه های یک موسسه را تشکیل می دهد، ضروری است که در این سیستم پیش بینی های لازم برای حصول اطمینان از پرداخت صحیح حقوق ودستمزد به عمل آید.

از سویی دیگر سیستم حقوق و دستمزد باید قابلیت گرد آوری کسورات و مزایای لازم جهت محاسبه وبدست اوردن رقم خالص قابل پرداخت به هر یک از کارکنان را داشته باشد و تدابیر مناسبی برای جلوگیری از پرداخت به افراد واهی و انواع سوء استفاده را فراهم نماید.

نرم افزار آنلاین حقوق و دستمزد فینتو برای کاربران خویش در بردارنده مزایا و بهره مندی هایی است که در دل خود برخی از امکاناتی را جای داده است که اکثر مدیران را مجاب به استفاده از این نرم افزار آنلاین نموده است.

برای استفاده رایگان از این نرم افزار اینجا کلیک کنید.